Meno:  Heslo: 
Registrácia |  Zabudnuté heslo
Login ⇓
“ Aktívny život bez zápalov a infekcií močových ciest “
Urológ radí
Pýtajte sa
Časopis Helios
Žiadajte bezplatne

Infekcie močových ciest

Infekcie močových ciest

 

Termínom infekcie močových ciest (IMC ) sa všeobecne označujú infekcie najčastejšie spôsobené baktériami. Postihujú rovnako dolné i horné močové cesty.

Infekciou môže byť u žien postihnutá močová rúra, močový mechúr, močovody až oblička. Mužom môže infekcia zasiahnuť močovú rúru, prostatu, semenné mechúriky, nadsemenníky a semenníky, močový mechúr a tiež obličku. Ide o zápalovú odpoveď najčastejšie urotelu (epitelu močových ciest – pozn. red.) na prienik baktérií alebo iných patogénov. IMC sú pomerne časté a predstavujú preto závažný zdravotno-sociálny problém. Vznikajú najčastejšie tzv. ascendentnou (vzostupnou) cestou a menej často descendentnou (hematogénnou) cestou.

Podľa spomínaných miest lokalizácie delíme IMC na:
Cystitídy, uretritídy, prostatitídy, epididymitídy, orchitídy, peylitídy až pyelonefroitídy.
Iné delenie rozdeľuje IMC na akútne, subakútne a chronické. Poznáme aj delenie na nekomplikované a komplikované alebo delenie na prvoinfekciu a recidivujúcu infekciu.

Bakteriálna infekcia
Za normálnych okolností je moč sterilný. Po prieniku patogénnych baktérií dochádza ku kontaminácii močových ciest baktériami, zriedkavo vírusmi, plesňami alebo parazitmi. Najčastejšou príčinou bakteriálnej infekcie sú črevné baktérie E.coli , Enterokoky, Klebsiela, Proteus, Enterobacter, Serratia. Častou príčinou descendentnej infekcie je Stafilococus aureus.

Prítomnosť baktérií v moči sa nazýva bakteriúria. V tomto prípade baktérie pochádzajú z močových ciest, a nie z vagíny alebo z predkožkového vaku, teda nie sú prítomné v moči v dôsledku kontaminácie alebo zlého odberu. Rozoznávame dve formy bakteriúrie: asymptomatickú a symptomatickú. Takéto delenie má význam v terapii, nakoľko asymptomatickú bakteriúriu liečime len u tehotných žien a rizikových pacientov pred operačným výkonom alebo pred imunosupresívnou terapiou.

Základným klinickým prejavom IMC je časté (frekventné) a bolestivé močenie sprevádzané bolesťami v oblasti semenníkov, nadsemenníkov a perineu (hrádza medzi análnym otvorom a pohlavnými orgánmi – pozn. red.). Prítomnosť febrilného stavu (teploty) naznačuje komplikovanú infekciu. Pri zápaloch horných močových ciest pozorujeme bolesti lumbálne (driekové).

Diagnostika
Základom diagnostiky je anamnéza, kedy pátrame po rizikových faktoroch, ako je prechladnutie, spotenie, pohlavný styk, zaujímame sa o recidívu stavu, vek, v ktorom došlo k prvej IMC, sledujeme sprievodné komplikácie, napríklad únik moču. Nemôžeme zabudnúť na informáciu o eventuálnej gravidite žien vo fertilnom veku, prípadne alergiách. Klinický nález je jednoznačný a vo vyššie uvedených ťažkostiach spočíva v prítomnosti baktérií v moči.

Odber moču na kultivačné vyšetrenie je základným vyšetrením; výsledky vyšetrenia môžu pomôcť pri ďalšej recidíve alebo zlyhaní liečby. Prvoinfekcia a nekomplikovaná cystitída nie sú indikáciou na striktné zaslanie moču na kultivačné vyšetrenie. Naopak, liečba IMC v gravidite je podmienená pozitívnou kultiváciou moču.

Objektívne vyšetrenie je významné na zistenie anatomických abnormalít v urogenitálnej oblasti a na zistenie eventuálnej retencie (zadržania) moču. Pri opakovaných zápaloch močových ciest alebo pri komplikovaných zápaloch je indikované aj USG vyšetrenie, ktoré pomôže odhaliť stázu (nahromadenie krvi – pozn. red.) v dolných alebo horných močových cestách, poukáže na anatomické abnormality, prítomnosť abcesového ložiska, cysty a podobne. Ako ďalšie vyšetrovacie metódy sa používajú uretrocystoskopia, urografia a CT.

Liečba
Terapeuticky máme na výber viacero možností, no najčastejšie používame antibiotiká. Vzhľadom na časté požívanie antibiotickej terapie sa čoraz častejšie stretávame s prítomnosťou rezistentných kmeňov baktérií. Podľa charakteru IMC, či ide o nekomplikovanú alebo komplikovanú infekciu, prvoinfekciu alebo o recidívu, požívame rôzne dávkovacie schémy – od jednorazovej terapie tabletkami až po dennú liečbu počas 14 dní či infúznu alebo intramuskulárnu terapiu. Osobitnú skupinu tvoria sexuálne prenosné ochorenia spôsobené chlamýdiami, mykoplazmami a ureaplazmami.

Ako prevenciu odporúčame bylinné čaje, diétne režimy, obmedzenie pobytu v chlade, výmenu plaviek po kúpaní, fytoterapiu. Osvedčili sa, napríklad výťažky z brusníc. Pri správne vedenej diagnostike a liečbe IMC dokážeme predísť vzniku komplikácií i recidívy.