Meno:  Heslo: 
Registrácia |  Zabudnuté heslo
Login ⇓
“ Aktívny život bez zápalov a infekcií močových ciest “
Urológ radí
Pýtajte sa
Časopis Helios
Žiadajte bezplatne

Intermitentná katetrizácia

Intermitentná katetrizácia ako liečba neurogénneho mechúra a prevencia komplikácií

Katetrizácia znamená vyprázdnenie močového mechúra katétrom a rozlišujeme permanentné (trvalé) a intermitentné katétre.

Permanentné katétre sa zavádzajú močovou rúrou do močového mechúra a odvádzajú moč priebežne do urinálneho zberného vrecka. Permanentný katéter sa väčšinou ponecháva v močovom mechúre niekoľko dní, pokiaľ neskončí liečba, alebo kým je vzhľadom na riziko infekcie, blokády alebo ďalších komplikácií jeho ponechanie odôvodnené.

Intermitentné katétre sú jednorazové katétre, ktoré sa takisto zavádzajú močovou rúrou, ale ponechávajú sa zavedené, len kým sa močový mechúr nevyprázdni. Potom sa katéter odstráni.  Intermitentná katetrizácia sa preto môže opakovať niekoľkokrát za deň. Pokiaľ je dobre zvládnutá, je táto technika jednoduchá, čistá a nevznikajú ďalšie problémy ako pri používaní permanentných katétrov. Táto metóda tiež najviac pripomína normálne močenie. Čistá intermitentná autokatetrizácia (ČIK) sa robí použitím sterilného katétra, čistými umytými rukami. ČIK sa často nazýva čistá intermitentná autokatetrizácia, čo naznačuje, že ide o procedúru, ktorú môžeme vykonávať sami. ČIK sa považuje za najväčší pokrok v liečbe porúch močenia a je prvou voľbou pri porušení inervácie močového systému.

 

Výhody intermitentnej katetrizácie

Intermitentná katetrizácia je považovaná za prvú voľbu v liečbe neurogénnych porúch močenia. Ide o bezpečnú a overenú metódu. Hlavnou výhodou je zníženie výskytu infekcie močového systému a ochrana  obličiek pred poškodením až zlyhaním. Katetrizácia je liečba a nemôže byť svojvoľne nahradená inými pomôckami, napr. plienkami, vložkami, permanentným katétrom, urinálnym kondómom a pod.

Výhody katetrizácie sú:

-       prevencia poškodenia a zlyhania obličiek

-       úplné vyprázdnenie mechúra (zvyškového moču)

-       predchádzanie vzniku infekcií a močových kameňov

-       zníženie tlaku v mechúre

-       predĺženie intervalu sucha

 

Pre praktický každodenný život znamená intermitentná katetrizácia zlepšenie kvality života:

-       zvládnutie režimu vyprázdňovania = viac nezávislosti a sebavedomia

-       možnosť zúčastňovať sa na spoločenských a športových aktivitách

-       takmer normálny spôsob močenia (v porovnaní s permanentným katétrom)

-       zvýšená sexualita (bez negatívneho vplyvu permanentného katétra, viac sebavedomia, dlhší interval bez úniku moču)

 

Všetky uvedené výhody dosiahnete, keď katetrizáciu zaradíte do vašej denno-dennej rutiny. 

Intermitentná katetrizácia ako liečba neurogénneho mechúra a prevencia komplikácii

Katetrizácia znamená vyprázdnenie močového mechúra katétrom a rozlišujeme medzi permanentnými (trvalými) a intermitentnými katétrami.

Permanentné katétre sa zavádzajú močovou rúrou do močového mechúra a odvádzajú moč priebežne do urinálneho zberného vrecka. Permanentný katéter sa väčšinou ponecháva v močovom mechúre niekoľko dní, pokiaľ neskončí liečba, alebo dovtedy, kým by bolo ďalšie ponechávanie neodôvodnené vzhľadom k riziku infekcie, blokády alebo ďalších komplikácií.

Intermitentné katétre sú jednorazové katétre, ktoré sa tiež zavádzajú močovou rúrou, ale ponechávajú sa zavedené iba tak dlho, pokiaľ sa močový mechúr nevyprázdni. Potom sa katéter odstráni.  Intermitentná katetrizácia sa preto môže opakovať niekoľkokrát za deň. Pokiaľ je dobre zvládnutá, je táto technika jednoduchá, čistá a nevedie k rade problémov, ktoré vznikajú používaním permanentných katétrov. Táto metóda tiež najviac pripomína normálne močenie. Čistá intermitentná autokatetrizácia (ČIK) sa robí použitím sterilného katétru, čistými umytými rukami. ČIK sa často nazýva čistá intermitentná autokatetrizácia, čo naznačuje, že sa jedná o procedúru, ktorú si môžeme robiť sami. ČIK je považovaná za najväčší pokrok v liečbe porúch močenia a prvou voľbou pri porušení inervácie močového systému.

 

Výhody intermitentnej katetrizácie

Intermitentná katetrizácia je považovaná za prvú voľbu v liečbe neurogénnych porúch močenia. Jedná sa o bezpečnú a overenú metódu. Hlavnou výhodou je zníženie výskytu infekcie močového systému a ochrana  obličiek pred poškodzovaním až zlyhaním. Katetrizácia je liečba a nemôže byť svojvoľne nahradená inými pomôckami, napr. plienkami, vložkami, permanentným katétrom, urinálnym kondómom a pod.

Výhody katetrizácie sú:

-       predchádzanie poškodzovaniu a zlyhaniu obličiek

-       kompletné vyprázdnenie mechúra (zvyškového moču)

-       predchádzanie vzniku infekcií a močových kameňov

-       zníženie tlaku v mechúri

-       predĺženie intervalu suchosti

 

Pre praktický každodenný život znamená intermitentná katetrizácia zlepšenie kvality života:

-       ovládanie režimu vy

Intermitentná katetrizácia ako liečba neurogénneho mechúra a prevencia komplikácii

Katetrizácia znamená vyprázdnenie močového mechúra katétrom a rozlišujeme medzi permanentnými (trvalými) a intermitentnými katétrami.

Permanentné katétre sa zavádzajú močovou rúrou do močového mechúra a odvádzajú moč priebežne do urinálneho zberného vrecka. Permanentný katéter sa väčšinou ponecháva v močovom mechúre niekoľko dní, pokiaľ neskončí liečba, alebo dovtedy, kým by bolo ďalšie ponechávanie neodôvodnené vzhľadom k riziku infekcie, blokády alebo ďalších komplikácií.

Intermitentné katétre sú jednorazové katétre, ktoré sa tiež zavádzajú močovou rúrou, ale ponechávajú sa zavedené iba tak dlho, pokiaľ sa močový mechúr nevyprázdni. Potom sa katéter odstráni.  Intermitentná katetrizácia sa preto môže opakovať niekoľkokrát za deň. Pokiaľ je dobre zvládnutá, je táto technika jednoduchá, čistá a nevedie k rade problémov, ktoré vznikajú používaním permanentných katétrov. Táto metóda tiež najviac pripomína normálne močenie. Čistá intermitentná autokatetrizácia (ČIK) sa robí použitím sterilného katétru, čistými umytými rukami. ČIK sa často nazýva čistá intermitentná autokatetrizácia, čo naznačuje, že sa jedná o procedúru, ktorú si môžeme robiť sami. ČIK je považovaná za najväčší pokrok v liečbe porúch močenia a prvou voľbou pri porušení inervácie močového systému.

 

Výhody intermitentnej katetrizácie

Intermitentná katetrizácia je považovaná za prvú voľbu v liečbe neurogénnych porúch močenia. Jedná sa o bezpečnú a overenú metódu. Hlavnou výhodou je zníženie výskytu infekcie močového systému a ochrana  obličiek pred poškodzovaním až zlyhaním. Katetrizácia je liečba a nemôže byť svojvoľne nahradená inými pomôckami, napr. plienkami, vložkami, permanentným katétrom, urinálnym kondómom a pod.

Výhody katetrizácie sú:

-       predchádzanie poškodzovaniu a zlyhaniu obličiek

-       kompletné vyprázdnenie mechúra (zvyškového moču)

-       predchádzanie vzniku infekcií a močových kameňov

-       zníženie tlaku v mechúri

-       predĺženie intervalu suchosti

 

Pre praktický každodenný život znamená intermitentná katetrizácia zlepšenie kvality života:

-       ovládanie režimu vyprázdňovania = viac nezávislosti a sebavedomia

-       možnosť sa zúčastňovať na spoločenských a športových aktivitách

-       takmer normálny spôsob močenia (oproti permanentnému katétru)

-       zvýšená sexualita (bez negatívneho vplyvu permanentného katétra, viac sebavedomia, dlhší interval bez úniku moču)

 

Aby ste dosiahli všetky uvedené výhody je potrebné zaradiť katetrizáciu do vašej denno-dennej rutiny. 

prázdňovania = viac nezávislosti a sebavedomia

-       možnosť sa zúčastňovať na spoločenských a športových aktivitách

-       takmer normálny spôsob močenia (oproti permanentnému katétru)

-       zvýšená sexualita (bez negatívneho vplyvu permanentného katétra, viac sebavedomia, dlhší interval bez úniku moču)

 

Aby ste dosiahli všetky uvedené výhody je potrebné zaradiť katetrizáciu do vašej denno-dennej rutiny.