Meno:  Heslo: 
Registrácia |  Zabudnuté heslo
Login ⇓
“ Aktívny život bez zápalov a infekcií močových ciest “
Urológ radí
Pýtajte sa
Časopis Helios
Žiadajte bezplatne

Limity a úhrady

Intermitentné katétre – limity a úhrady

 

Ako sú katétre hradené a koľko ich dostanete?

Zdravotnícke pomôcky sú v súčasnosti plne alebo čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. Pre zdravotnícke pomôcky na autokatetrizáciu platia množstvové limity, t. j. hradený je istý počet zdravotníckych pomôcok. Katétre pre ČIK sú plne hradené zdravotnými poisťovňami v počte 120 kusov na mesiac, močové zberné vrecká 20 kusov na mesiac.

NAVÝŠENIE LIMITOV pre pomôcky pre autokatetrizáciu

 

Štandardný počet štyroch denných cievkovaní (120 ks za mesiac) je možné zvýšiť na päť (150 ks za mesiac) maximálne šesť cievkovaní denne (180 ks za mesiac), ak počas každoročného urodynamického vyšetrenia presiahne tlak detrúzora 40 cm vodného stĺpca pri objeme nižšom ako 400 ml.

 

Kód                 pomôcka

B10.1.1.1       pomôcky pre autokatetrizáciu bez konektora s použitím roztoku, lubrikované

B10.1.1.2       pomôcky pre autokatetrizáciu bez konektora s použitím roztoku, antibakteriálne

B10.1.2          pomôcky pre autokatetrizáciu bez konektora na priame použitie

B10.2             pomôcky pre autokatetrizáciu jednorazové s konektorom

 

Ako si vybaviť nadlimitné množstvo pomôcok?

V prípade, že vám tieto počty nepostačujú a je to zo zdravotného hľadiska odôvodnené, je možné požiadať o navýšenie počtu.

Postup je nasledovný:

1. Potrebujete žiadosť o súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou nadlimitného počtu zdravotníckych

pomôcok. Žiadosť dostanete vo vašej zdravotnej poisťovni, prípadne si ju môžete stiahnuť z webovej

stránky poisťovne.

2. Váš odborný lekár (urológ, gynekológ) žiadosť vyplní.

3. Vypísanú a ošetrujúcim lekárom potvrdenú žiadosť zaneste do vašej zdravotnej poisťovne.

 

Najčastejšie problémy pri vybavovaní žiadostí:

- Nekompletne vypísaná žiadosť.

- Chýba odôvodnenie.

- Žiadosť je nezrozumiteľne napísaná, nie je uvedený počet predstavujúci limit, počet požadovaný lekárom navyše ani obdobie, na ktoré sa vzťahuje daný počet.

- Na žiadosti treba uviesť telefónny kontakt na ošetrujúceho lekára.

V prípade problémov kontaktujte ošetrujúceho lekára, revízneho lekára poisťovne a žiadajte vysvetlenie.

 

Kde získavať pomôcky?

Katétre vám predpíše lekár na „Poukaz na zdravotnícku pomôcku a zdravotnícku potrebu“. Môžete sa rozhodnúť, či vám bude pomôcku predpisovať odborný lekár (urológ, gynekológ), alebo praktický lekár pre dospelých, resp. praktický lekár pre deti na základe odporúčania uvedených odborných lekárov. Pomôcky získate vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v lekárni na základe predpísaných poukazov.

V Bratislave je k dispozícii výdajňa zdravotníckych potrieb, v ktorej dostanete kompletný sortiment pomôcok spoločnosti Coloplast A/S, a to na adrese:

Versus JJ Traja králi, Stromová 38, 833 18 Bratislava – Kramáre

V tejto výdajni vám ochotný personál poradí, ako pomôcky používať, prípadne vám ukáže ďalší sortiment. Pomôcky si dajte predpísať každý mesiac vždy včas.

 

Nová kategorizácia zdravotníckych pomôcok k 1.10.2011

prináša možnosť navýšenia počtu intermitentných katétrov

 

K 1.10.2011 vyšiel nový zoznam zdravotníckych pomôcok plne alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Počet kusov katétrov na intermitentnú katetrizáciu zostáva 120 kusov na mesiac. Novinkou v zozname je úprava limitov, kedy je možné navýšenie počtu katétrov na základe zdravotného stavu. Navýšenie počtu katétrov na 150 ks alebo až na 180 ks je možné na základe urodynamického vyšetrenia, ak tlak detruzora (močového mechúra) prevýši 40 cm vodného stĺpca pri objeme nižšom ako 400 ml.

 

Presné znenie zákona:

Pomôcky pre autokatetrizáciu – štandardný počet štyroch denných cievkovaní (120 ks za mesiac) je možné zvýšiť na päť (150 ks za mesiac), maximálne šesť cievkovaní denne (180 ks za mesiac), ak počas každoročného urodynamického vyšetrenia presiahne tlak detrúzora 40 cm vodného stĺpca pri objeme nižšom ako 400 ml.

 

Z toho vyplýva, že ak máte potrebu cievkovať sa viac ako 4-krát denne (120 kusov na mesiac), musíte raz ročne absolvovať urodynamické vyšetrenie, na základe ktorého môžete dostávať 150 kusov katétrov a cievkovať sa 5-krát denne, alebo až 180 kusov katétrov a cievkovať sa 6-krát denne. Túto potrebu však musí potvrdiť urodynamické vyšetrenie.

 

Všetky limity, ako aj spôsob predpisovania sa nemení. Prehľad je v tabuľke:

ZdravotníckA pomôckA

Množstvový Limit

Kondómy

30 kusov za mesiac

UrináLne vrecká

20 kusov za mesiac

Držiak

2 kusy za rok

Pripevňovací pás

2 kusy za rok

Pomôcky

pre autokatetrizáciu

120 kusov za mesiac