Meno:  Heslo: 
Registrácia |  Zabudnuté heslo
Login ⇓
“ Aktívny život bez zápalov a infekcií močových ciest “
Urológ radí
Pýtajte sa
Časopis Helios
Žiadajte bezplatne

Neurogénny mechúr

Normálna funkcia močových ciest

 

Močové cesty sa skladajú z dolných častí (močová rúra, močový mechúr) a z horných častí (močovody, obličky). Močová rúra a močový mechúr sa nachádzajú v malej panve, obličky a močovody sú uložené za brušnou dutinou smerom k bránici (obr. 1). Počas normálneho príjmu tekutín obličky tvoria približne 1,5 l moču, ktorý odteká hornými a dolnými močovými cestami. Činnosť všetkých orgánov je koordinovaná a slúži na uskladňovanie a vyprázdňovanie moču – látky, ktorá pre ľudský organizmus nie je potrebná.

Obr. 1. Horné a dolné močové cesty  

  

 

Uskladňovanie moču zabezpečuje močový mechúr ako rezervoár a močový zvierač ako ventil uzatvárajúci močovú rúru. Počas plnenia mechúra je zvierač iba mierne napnutý a dostatočne tlačí – uzatvára močovú rúru (obr. 2). Vzájomná súhra je nesmierne dôležitá, lebo pri náhlom vzostupe tlaku v močovom mechúre (pri kašlaní, kýchaní a pod.) sa musí zvierač viac napnúť a silnejšie uzatvoriť močovú rúru. Pri poškodení nastáva únik moču. Súhra by nebola možná bez inervácie. Na základnej úrovni inervácia funguje veľmi jednoducho – pri zachytení signálu o zvýšení tlaku v močovom mechúre sa signál odošle do zvierača a nastane dostatočný uzáver. Na normálne uskladňovanie moču treba primeraný objem močového mechúra (u dospelého človeka 400 – 500 ml), primerane uzatvorenú močovú rúru, dostatočnú citlivosť a pokoj svalstva močového mechúra.

 

Obr. 2. Uskladňovanie moču vyžaduje primeraný objem močového mechúra a dostatočný uzáver močového zvierača – močovej rúry

 

 

 

                            Močový mechúr (pri uskladňovaní zväčšený, uvoľnený)

 

 

                                   Močová rúra a zvierač (pri uskladňovaní uzavretý)

 

 

Vyprázdňovanie moču vyžaduje opačné chovanie mechúra i zvierača. Po uvoľnení zvierača nasleduje dostatočné silný sťah močového mechúra a nasleduje vyprázdňovanie (močenie) cez močovú rúru (obr. 3). Aj keď sa to zdá jednoduché, činnosť dolných močových ciest je veľmi komplikovaná. Spôsob regulácie má zložitú inerváciu na periférnej úrovni (miecha a nervové vlákna) a centrálnej úrovni (mozog). Normálna funkcia vyžaduje zdravý močový mechúr, zvierač s močovou rúrou a normálnu inerváciu. Porucha hociktorého článku spôsobuje vždy poruchu funkcie dolných a niekedy aj horných močových ciest.

 

Obr. 3. Vyprázdňovanie moču vyžaduje dostatočne silné sťahy močového mechúra a uvoľnený zvierač

Močový mechúr (pri vyprázdňovaní sa sťahuje)

 

 

 

Močová rúra a zvierač (pri vyprázdňovaní sa uvoľní)

 

 

 

Neurogénny močový mechúr

 

         Svalstvo a inervácia dolných močových ciest pracujú spoločne na uskladňovaní a vyprázdňovaní moču. Nervy prinášajú informácie o fungovaní močového mechúra a zvierača močovej rúry do mozgu. Mozog informácie spracuje a odosiela pokyny do periférnej inervácie cez miechu a nervy. Pri poškodení inervácie na rôznej úrovni vzniká porucha funkcie dolných močových ciest. Porucha sa nazýva neurogénny močový mechúr. Toto ochorenie vzniká iba pri poškodení inervácie. Ak je inervácia neporušená, nemožno hovoriť o neurogénnom močovom mechúre.

 

Aké sú typy neurogénneho močového mechúra?

 

         Všetky typy súvisia s usporiadaním inervácie v ľudskom tele. Pri zjednodušení možno rozdeliť nervový systém na mozog, miechu a nervy. Mozog tlmí činnosť močového mechúra a vôľou ovláda močový zvierač. Miecha koordinuje činnosť rôznych nervových systémov v močových cestách a koordinuje močenie. Nervy prinášajú informácie do miechy a mozgu a následne odovzdávajú pokyny z mozgu a miechy pre močové cesty. Poškodenie môže byť na úrovni mozgu – mozgová príčina neurogénneho močového mechúra, na úrovni miechy – miechová príčina neurogénneho močového mechúra a na úrovni inervácie – nervová príčina neurogénneho močového mechúra.

         Mozgová príčina spôsobuje porušenie funkcie normálneho uskladňovania moču, ale vyprázdňovanie nebýva narušené. Prejavuje sa častým močením (cez deň i v noci) v malých objemoch a únikom moču po silnom nútení na močenie. Citlivosť močového mechúra býva zachovaná, a preto si pacienti uvedomujú varovanie pred únikom moču.

Miechová príčina je nebezpečná. Funkcia uskladňovania moču je poškodená, dochádza k veľkému tlaku v močovom mechúre, pretože chýba signál (po prerušení miechy) do mozgu o plnení mechúra. Tlmivá odpoveď mozgu neprichádza, tlak v močovom mechúre sa nesmierne zvyšuje a moč sa tlačí do horných močových ciest. Výsledkom sa stáva spätný tok moču do obličiek a strata normálnej produkcie moču. Obličky veľmi trpia a ich činnosť býva narušená až napokon po rokoch úplne zaniká. No nielen uskladňovanie moču je narušené pri tomto type ochorenia. Poškodená inervácia v mieche spôsobí, že vyprázdňovanie moču je nekoordinované. Počas močenia močový zvierač nie je uvoľnený a nastávajú kŕče, ktoré prerušujú močenie. Počas náhleho prerušenia močenia sa moč dostáva do obličiek a spôsobuje ťažké poškodenie. Miechový typ neurogénneho močového mechúra „zabíja“ pomaly ale isto obličky, ak nie je správne vedená liečba.

Nervový typ neurogénneho močového mechúra spôsobuje najmä poruchu vyprázdňovania moču. Inervácia pre močový mechúr a močový zvierač je odlišná. Najčastejšie býva poškodená inervácia pre močový mechúr. Mechúr môže stratiť citlivosť, ale najmä schopnosť sťahu. Zvierač pracuje normálne, pretože inervácia nie je poškodená. Močový mechúr býva preplnený močom až do 1000 ml a niekedy prekvapkáva moč cez močový zvierač do močovej rúry. Močenie je možné iba brušným lisom – prerušovane. Táto porucha nie je veľmi nebezpečná, keďže horné močové cesty nie sú poškodzované neúmerne vysokým tlakom moču.

 

Aké sú príčiny neurogénneho močového mechúra?

 

K najčastejším príčinám neurogénneho močového mechúra patria úrazové poranenia centrálneho a periférneho nervového systému, vrodené a získané choroby nervového systému. Patria sem úrazy miechy (najmä krčnej a bedrovej), úrazy mozgu, zápalové choroby mozgu a miechy, poruchy prekrvenia mozgu (mozgové príhody), vrodené choroby (rázštepy chrbtice) a iné. Aj človek v dlhodobom poúrazovom bezvedomí môže trpieť na neurogénny močový mechúr. Vo vyššom veku pacienti nedokážu ovládať močový mechúr, pretože vplyvom poškodenia mozgu (po mozgovej príhode) sa rozvinula choroba – neurogénny močový mechúr.

 

Aké sú komplikácie neurogénneho močového mechúra?

 

         Medzi základné komplikácie každého ochorenia močových ciest patrí: močová infekcia a tvorba močových kamienkov. Príčina vzniku komplikácií pri neurogénnom močovom mechúre je jednoduchá: nedostatočný odtok – hromadenie moču z obličkovej panvičky, močovodu a močového mechúra. Utvárajú sa priam ideálne podmienky na rast baktérií (infekcia močových ciest) a zvýšenú koncentráciu – usadzovanie solí v moči (kamienky močových ciest).

         K závažným komplikáciám patrí poškodenie obličiek najmä pri vysokom tlaku moču v horných a dolných močových cestách. Obličky bývajú poškodené spätným tokom vyprodukovaného moču a následnou tvorbou infekcie a jaziev. Zjazvenie obličiek spôsobí definitívny zánik normálnej schopnosti tvoriť moč. K takejto komplikácii dochádza po niekoľkých rokoch nesprávnej liečby miechového typu neurogénneho močového mechúra.

         K ďalším menej závažným ale sociálne významne handikepujúcim komplikáciám patrí únik moču. Spôsobuje to porucha uskladňovania moču pri zvýšenej dráždivosti močového mechúra pri mozgovom alebo miechovom type. Vyskytuje sa aj pri nervovom type poruchy – pri pretekaní preplneného mechúra. V kombinovaných poruchách sa vyskytuje poškodenie inervácie zvierača a trvalý únik moču.

         V určitých situáciách môže nastať náhla zástava močenia – retencia moču. Vyskytuje sa pri miechovom postihnutí, keď močový zvierač nie je koordinovaný a uvoľnený počas náhleho sťahu močového mechúra.

         Pri výskyte kamienkov a infekcií močových ciest môže dôjsť ku krvácaniu, ktoré sa prejaví červenou farbou moču. Vo väčšine prípadov to svedčí o poškodení sliznice, ale niekedy sa krvácanie vyskytuje pri nádorovom ochorení močových ciest. Krvácanie v moči sa nesmie podceniť a vždy vyžaduje urologické vyšetrenie.

 

         Aké sú príznaky neurogénneho močového mechúra?

 

         Najčastejšie príznaky súvisia s poruchami uskladňovania a vyprázdňovania moču. Príznaky sú špecifické, avšak niektoré sa vyskytujú aj pri iných chorobách močových ciest. Močenie je sťažené alebo úplne chýba, pretože vyžaduje použitie brušného lisu. Pacienti močia často len v malých objemoch, močenie je prerušované. Nastáva pocit nevyprázdnenia, bolesti a častého nutkania na močenie. Pacienti udávajú nekontrolovateľný únik moču bez pocitu na močenie. Vyskytujú sa aj príznaky pálenia, rezania v močovej rúre a v mechúre počas ale aj mimo močenia. Ak choroba prechádza do štádia komplikácií, nezriedka sa rozvinie horúčkový zápal obličiek s bolesťami v drieku. Niekedy sa vyskytujú aj obličkové koliky pri posune močového kamienka do močovodu. Krvavý moč môže znamenať močovú infekciu, výskyt močového kamienka, ale i nádorové ochorenie obličiek a močových ciest.

 

Aké vyšetrenia sú potrebné?

 

         Vyšetrenie neurogénneho močového mechúra vyžaduje najmä urologické vyšetrenie a spoluprácu s neurológom a nefrológom. Sleduje sa stav inervácie a príčina poruchy, stav horných a dolných močových ciest a činnosť obličiek. Keďže ochorenie býva trvalé, vyžaduje aj trvalé sledovanie každého pacienta v pravidelných intervaloch.

         Po neurologickom potvrdení choroby je potrebné posúdiť stupeň poškodenia dolných a horných močových ciest. Pri základnom urologickom vyšetrení je dôležité, aby pacient vedel opísať svoje ťažkosti a pomohol pri správnej liečbe. Výhodné je použitie denníka o močení, kde sa zaznamenáva čas močenia, objem močenia, objem úniku moču (zvážením plienky), čas a objem príjmu tekutín. Údaje do denníka stačí zaznamenávať tri dni (aj v noci) a urológ získa veľmi presný popis stavu dolných močových ciest.

         Urologické vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie moču a určí, či sa nevyskytuje v moči infekcia alebo krv. Urológ posúdi funkciu mechúra nebolestivým ultrazvukovým vyšetrením mechúra a určí zbytkový moč po vymočení. Ďalej vyšetrí horné močové cesty a obličky ultrazvukom, zistí, či nenastalo hromadenie moču v močovodoch, vylúči výskyt močových kamienkov. Podľa výsledkov rozhodne o ďalších vyšetreniach. U muža je potrebné vyšetriť prostatu cez konečník a u ženy je potrebné gynekologické vyšetrenie. Všetky vyšetrenia sú dostupné v celej Slovenskej republike.

         Špecializované urodynamické vyšetrenia sa vykonávajú iba v centrách na troch urologických klinikách: v Bratislave, v Martine a v Košiciach. Slúžia na posúdenie funkcie dolných močových ciest v umelých podmienkach. Vyšetrenie spočíva v zavedení cievky do močového mechúra a konečníka a následnom umelom plnení a vyprázdňovaní mechúra. Získavajú sa cenné informácie o objeme i tlaku močového mechúra. Vyšetrenie dokáže spoľahlivo určiť stupeň poškodenia dolných močových ciest a následne urológ zvolí správnu liečbu.

 

         Aká je správna liečba neurogénneho močového mechúra?

 

         Presné posúdenie typu neurogénneho močového mechúra je kľúčové pre správnu liečbu. V zásade sa lieči porucha uskladňovania a vyprázdňovania moču, ktorú zapríčinili zmeny mechúra a zvierača. Ovplyvnenie mechúra a zvierača navodzuje alebo aspoň približuje normálny stav dolných močových ciest.

Ideálne je stanoviť mieru rizika pre horné močové cesty podľa tlaku a objemu močového mechúra. Najnebezpečnejší je miechový typ neurogénneho močového mechúra, kedy je v mechúre vysoký tlak a dochádza k nekontrolovateľným kŕčom zvierača. Cieľom liečby je zmeniť tento stav upokojením a roztiahnutím mechúra. Pri účinnej liečbe rastie objem mechúra a klesá tlak moču. Močový mechúr je možné ovplyvniť liekmi, ktoré upokojujú mechúr, ale je potrebné aj pravidelné prerušované cievkovanie. Čisté prerušované cievkovanie trikrát denne umožňuje znížiť zbytkový moč a upokojiť močový mechúr. Metóda je bezpečná a významne znižuje riziko postihnutia obličiek. Upravuje sa aj únik moču, pretože mechúr nie je trvale preplňovaný močom a zmierňuje sa dráždenie steny mechúra. Použitie protizápalovej liečby určí urológ podľa vyšetrenia moču, ale to je jediná komplikácia tejto metódy. Naopak pacient má veľmi dobrú prognózu a výrazne nižšie riziko vzniku močových kamienkov a poškodenia obličiek.

Ak cievkovanie nie je možné, alebo sú zmeny mechúra trvalé (zvraštenie mechúra, poškodená močová rúra), používajú sa chirurgické metódy náhrady močového mechúra s vývodom na brušnú stenu. Takéto riešenie je trvalé a obličky sú chránené pred kŕčmi močového mechúra.

Vyklepávanie (štartovanie mechúra) moču z mechúra je možné, len ak je objem a tlak močového mechúra bezpečný – nízky tlak a veľký objem mechúra. Pri malom objeme a vysokom tlaku sa táto metóda nesmie vykonávať, pretože hrozí vážne poškodenie obličiek. Tieto parametre možno určiť iba podľa urodynamického vyšetrenia.

Trvalé zavedenie cievky je možné v prípadoch zlyhania ostatných metód. Nie je to ideálna cesta, a preto sa vyvíjajú nové metódy, ako znovu obnoviť a zväčšiť stratený objem močového mechúra.

Pri hygienickej úprave úniku moču sa využívajú aj zberné pomôcky – špeciálne antiinkontinenčné vložky a plienky, kondómové zberače a pod. Neriešia únik moču, ale významne skvalitňujú život každého pacienta.

 

Aká je prognóza pacienta s neurogénnym močovým mechúrom?

 

Pri používaní správnych zásad pravidelného vyprázdňovania močového mechúra, pravidelného polročného sledovania v urologickej ambulancii, dodržiavania pitného režimu a pokynov urológa je prognóza priaznivá. Obličky sú veľmi citlivé na zmeny tlaku v dolných močových cestách. Optimálna liečba neurogénneho močového mechúra znamená zníženie tlaku a zväčšenie objemu močového mechúra.