Meno:  Heslo: 
Registrácia |  Zabudnuté heslo
Login ⇓
“ Aktívny život bez zápalov a infekcií močových ciest “
Urológ radí
Pýtajte sa
Časopis Helios
Žiadajte bezplatne

Po poranení miechy

Miecha

Miecha je časť centrálnej nervovej sústavy a spolu s mozgom riadi telesné funkcie vrátane pohybu a správania. Miecha vytvára živé prepojenie medzi mozgom a ostatnými časťami tela – ak sa naruší, môže dôjsť poškodeniu alebo úplnej strate citlivosti a schopnosti pohybovať sa.
Miecha je chránená kosťami chrbtice (stavcami) a vnorená do tekutiny, ktorej sa hovorí mozgovomiechový mok. Nervy vstupujú a vystupujú z miechy v rôznych bodoch, pričom riadia jednotlivé časti tela.

Brain

Mozog

Spinal cord

Miecha

Spinal nerve

Miechový nerv

Nerves branch from

spinal cord at

specific points

Rozdelenie nervov

miechy na vetvy

v určitých bodoch

Cervical region (C1-C8)

Krčná oblasť (K1-K8)

Thoracic region (T1-T12)

Hrudná oblasť (H1-H12)

Lumbar region (L1-L5)

Bedrová oblasť (B1-B5)

Sacral region (S1-S5)

Sakrálna oblasť (S1-S5)

 

Poranenie miechy
Poranenie miechy je širšie pomenovanie pre poškodenie chrbtice. Väčšina poranení miechy má za následok určitý stupeň invalidity alebo stratu citlivosti niektorých častí tela, ktoré sa nachádzajú pod miestom poranenia. Stupeň invalidity závisí od rozsahu poranenia a miesta poranenia pozdĺž miechy.

Poranenie miechy možno rozdeliť do štyroch kategórií:

-          úplné poranenie - bez možnosti dobrovoľných pohybov či strata citlivosti pod miestom poranenia

-          neúplné poranenie - pod miestom poranenia sa zachovala určitá citlivosť

-          tetraplégia (kvadruplégia) - ochrnutie (paralýza) väčšiny vnútorných orgánov a všetkých štyroch končatín

-          paraplégia - úplná alebo čiastočná paralýza, ktorá postihuje dolné končatiny a niekedy aj vnútorné orgány, ale nepostihuje horné končatiny

Ako často sa vyskytuje poranenie miechy?
O výskyte poranení miechy nie je dostupných veľa údajov. V samotných Spojených štátoch však žije s poranením miechy okolo 450 000 ľudí (t. j. 1 zo 670). Každý rok pribudne 11 000 nových prípadov (t. j. 1 z 30 000 ľudí). K väčšine poranení miechy dochádza u mladých mužov ako následok autonehody, pádu alebo násilného ublíženia.