Ako sa dostať k zdravotným pomôckam v období koronavírusu?

23.03.2020

Ako sa dostať k zdravotným pomôckam v čase koronavírusu?

Ako užívateľa zdravotných pomôcok, si Vás dovoľujeme informovať o dostupnosti zdravotných pomôcok v súvislosti s rizikami šírenia
koronavírusu.

Na jednej strane netreba šíriť paniku, na druhej strane rizikovými skupinami sú práve starší ľudia a ľudia trpiaci ďalšími najmä chronickými ochoreniami. Pre túto skupinu ľudí je potrebné vyhýbať sa miestam, kde sa vyskytuje väčšie množstvo ľudí alebo miestam s pravdepodobným
výskytom chorých ľudí. Takýmito miestami môžu byť zdravotnícke zariadenia, lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok.
Týmto Vám chceme dať do pozornosti možnosť získavať Vaše zdravotné pomôcky bez potreby navštíviť lekára, lekáreň alebo výdajňu zdravotníckych pomôcok.

1. Ako si dať pomôcky predpísať?

Zavolajte lekárovi/ sestre, kde Vám pomôcky predpisujú a požiadajte o elektronický predpis.
V prípade, že sa neviete lekárovi dovolať, zavolajte na našu bezplatnú infolinku 0800 159 159. Poskytneme Vám telefonický kontakt na pracovisko, kde ste boli operovaní,
nastavení na liečbu alebo kde Vám pomôcky odborný lekár odporučil.

2. Kde si pomôcky vybrať?

Zavolajte na číslo 02/54 793 938 (alebo 0903 715 893) a oznámte, že Vám boli pomôcky predpísané elektronicky. Pomôcky dostanete kuriérom na druhý deň priamo domov. Táto služba je bezplatná a môžete ju využívať krátkodobo alebo dlhodobo.
Zásielkovú službu môžete využívať aj v prípade, že máte poukazy v papierovej forme.
Poukazy zašlite poštou na adresu - Výdajňa zdravotníckych pomôcok, Versus JJ, Stromová 38,
833 18 Bratislava. Pomôcky dostanete domov ako balík bezplatne.
V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok, volajte bezplatnú linku Coloplast Kontakt 0800 159 159.

Coloplast Slovakia s.r.o.

Galvaniho 15/C

831 04 Bratislava

Bezplatná infolinka 0800 159 159
Distribúcia

JOLLY JOKER, a.s.

Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava

Tel./Fax: 02/54777586

www.jolly-joker.sk
Zásielková služba

Versus JJ, s. r. o.

Stromová 38, 833 18 Bratislava

Pacientske organizácie:

Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozíčkarov

Ľ. Okánika 6a, 949 01 Nitra

www.vozickari.sk
Slovenská spoločnosť

pre spina bifida a hydrocefalus

SNP 14, 919 04 Smolenice

Slovenský zväz sclerosis multiplex

K. Čulena 12, 917 01 Trnava

www.szsm.sk