Skúsenosti s inovovanými katétrami SpeediCath Standard“

15.02.2019

     V minulom blogu sme si niečo povedali o cievkovaní. Ako som spomenul, sám som užívateľom katétrov a osvedčili sa mi produkty firmy Coloplast. Jedným z dôvodov, ktorý v mojom rozhodovaní zohral úlohu je stále inovatívny prístup tejto firmy, ktorá sa snaží vylepšovať svoje produkty, aby to vyhovovalo čo najširšiemu okruhu osôb s rôznym zdravotným postihnutím. Veľmi ma potešilo, keď som dostal pozvánku na pracovne stretnutie, kde boli predstavené nové katétre Speedicath Standart. Bol som medzi prvými, ktorý mal možnosť porovnať starý a novy typ a pripomienkovať zavedené zmeny.

     Každý z nás, ktorí sme odkázaní na samocievkovanie dostal prvotnú inštrukciu od lekára príp. obchodný zástupca mu ozrejmil isté informácie, no až teraz, keď som sa na tie katétre pozrel "zblízka", som si uvedomil, že tých informácií o produkte je omnoho viac, ktoré sú pre nás zaujímavé. Počnúc obalom , tvarom,  farebnými prvkami, zložením roztoku atď. 

     Inovovaný typ katétrov Speedicath Standart to v sebe všetko zahŕňa.  Prostredníctvom mojej výdajne zdravotníckych pomôcok mali možnosť moji klienti obdržať vzorky inovovaných katétrov a mohol som sa s nimi podeliť o informácie z toho vyplývajúce. Som rád, za ich rýchlu spätnú väzbu a z veľkého počtu otázok môžem usúdiť, že ich daná téma zaujala.

     Vyberám niekoľko postrehov od užívateľov. 

Dušan, Hriňová:

Aj keď som už nejakú dekádu rokov na vozíčku, k cievkovaniu som sa dostal až približne pred rokom. Dôležite pre mňa bolo nájsť šetrný spôsob vyprázdňovania oproti dovtedy zaužívanému vyklepávaniu. Pri inovatívnych katétroch som uvítal zmenu zloženia roztoku, nakoľko v  používanom NaCl sa z času na čas vyskytli akoby kryštáliky. 

Marián, Banská Bystrica: 

Moja diagnóza je tetraplégia. Jemná motorika v takom prípade skoro vôbec nefunguje a preto dávam plus za novy obal, keď vďaka nemu je ľahšie otváranie a tým menšie riziko vyliatia tekutiny. 

Juraj, Snina: 

Inovatívny katéter a nové informácie o ňom som dostal vo VZP KA-MA v Snine, kde mi o tom rozpovedal môj priateľ Marek spolu s tímom jeho výdajne. Z mnohých detailných informácii ma zaujalo, že povlak katétra nie je po celom jeho obvode, ale končí cca 3cm pred úchytom. Pre niekoho toto môže slúžiť ako mierka pre dĺžku zavedenia katétra. A tiež nove zloženie roztoku, ktoré by malo byť šetrnejšie k uretre a organizmu. 

Dalibor, Trenčín:

Katéter často používam pri cestách a v práci. Niekedy, ak bolo treba rýchlo roztvoriť obal, bolo ťažké oddeliť lepiace plochy. Kladne hodnotím prekrývajúcu lepiacu plochu, vďaka čomu je uchytenie priliehajúcich častí na roztvorenie jednoduchšie .

    V mnohých prípadoch sa inovatívny prístup ukazuje ako správna voľba a budem rád, ak sa o skúsenosť s novým katétrom podelia  aj ďalší užívatelia. Pre tých, ku ktorým sa vzorka ešte nedostala a majú záujem, je možnosť si požiadať aj mailom  VZP KA-MA v Snine. Stačí napísať na: kamavydajna@gmail.com

Coloplast Slovakia s.r.o.

Galvaniho 15/C

831 04 Bratislava

Bezplatná infolinka 0800 159 159
Distribúcia

JOLLY JOKER, a.s.

Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava

Tel./Fax: 02/54777586

www.jolly-joker.sk
Zásielková služba

Versus JJ, s. r. o.

Stromová 38, 833 18 Bratislava

Pacientske organizácie:

Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozíčkarov

Ľ. Okánika 6a, 949 01 Nitra

www.vozickari.sk
Slovenská spoločnosť

pre spina bifida a hydrocefalus

SNP 14, 919 04 Smolenice

Slovenský zväz sclerosis multiplex

K. Čulena 12, 917 01 Trnava

www.szsm.sk