SpeediCath® - vlastnosti

SpeediCath® katétre sú vďaka svojim vlastnostiam symbolom globálneho štandardu hydrofilných katétrov už viac ako 15 rokov.