Výmena informácií medzi ľuďmi, ktorí sa katetrizujú

01.12.2019

     Cievkovanie je úkon, pred ktorým sa mnohí ocitli následkom úrazu alebo choroby, ktorá mala za následok nefunkčný močový mechúr a vnímali to ako veľmi osobnú citlivú záležitosť. Prítomnosť akéhokoľvek telesa v ľudskom tele určite nie je  pre nikoho príjemná a každý sa snaží strážiť si súkromie aj tak, že radšej obmedzí aktivity, kedy by mohlo vyjsť najavo, že je užívateľom katétrov. Na začiatku sa aj sami seba pýtame, či sa používaním katétrov neocitneme na okraji spoločnosti, ale do úvahy treba brať hlavne kladné aspekty, ktoré so sebou katetrizácia prináša. Vhodné nastavanie intervalu katetrizácie zabezpečuje pohodlné trávenie času v spoločnosti, príp. venovanie sa každodenným aktivitám.

     Do kontaktu s cievkovaním sa pacient najskôr dostáva na klinike príp. v rehabilitačnom centre, kedy je personálom zaučený v užívaní katétrov. Niekedy však dĺžka pobytu v takýchto zariadeniach nezodpovedá potrebám pacientov a pribúdajú otázky o efektívnom cievkovaní, hlavne, aby sa predišlo poškodeniu zdravia nesprávnym užívaním. Súčasná doba sociálnych sieti do určitej miery pomáha reagovať na potreby tým, že existujú skupiny , v ktorých je možne nájsť ľudí s podobnými problémami a vymeniť si medzi sebou skúsenosti.

    V prípade, že pacient uprednostňuje diskusiu pred virtuálnou komunikáciou, je možne zorganizovať stretnutie s osobami s podobnými ťažkosťami. Tu by som chcel apelovať aj na čitateľov tohto blogu, pokiaľ registrujete vo svojom okolí potrebu takejto diskusie, napíšte mi prosím do komentára.  V prípade záujmu vie moja výdajňa ZP v spojení so spolupracujúcimi občianskymi organizáciami a spoločnosťou Coloplast dať dohromady tím odborníkov, lekárov, ktorí sú ochotní objasniť procesy katetrizácie

     V  komunite ľudí, ktorí sa cievkujú prevládajú najmä otázky ohľadom potreby používania katétrov. Nakoľko existujú rôzne typy katétrov, môžu si medzi sebou užívatelia odovzdávať skúsenosti ohľadne konkrétnych typov. Častou otázkou , ktorou sa ľudia zaoberajú, je príčina zápalu močového ústrojenstva s ňou súvisiaca správna technika cievkovania. Práve rôzne stretnutia, semináre, príp. diskusie na internetových fórach môžu byť prvotným impulzom pre začínajúcich používateľom hovoriť o tom otvorene a nečakať, kým sa neprejavia nejaké komplikácie

Čo sa týka zaobstarania katétrov a iných pomôcok, v súčasnosti je to jednoduchšie ako sa môže zdať, nakoľko výdajne zdravotníckych pomôcok sa snažia rozširovať svoje služby aj o možnosť zasielania pomôcok domov. Ja sám som takúto službu využíval a nemal som s ňou žiadny problém. Časom som sa začal pohrávať s myšlienkou, že takúto službu začnem ponúkať aj ja. V skratke, vznikla VZP KA-MA v Snine, v ktorej je tím špecializujúci sa hlavne na pacientov s inkontinenciu a problémami s funkciu močového mechúra a naši klienti, ktorým sa tiež zasielajú pomôcky priamo domov, veľmi pozitívne privítali takúto službu, v rámci ktorej vieme non stop poskytnúť aj základné odborné rady.

Coloplast Slovakia s.r.o.

Galvaniho 15/C

831 04 Bratislava

Bezplatná infolinka 0800 159 159
Distribúcia

JOLLY JOKER, a.s.

Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava

Tel./Fax: 02/54777586

www.jolly-joker.sk
Zásielková služba

Versus JJ, s. r. o.

Stromová 38, 833 18 Bratislava

Pacientske organizácie:

Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozíčkarov

Ľ. Okánika 6a, 949 01 Nitra

www.vozickari.sk
Slovenská spoločnosť

pre spina bifida a hydrocefalus

SNP 14, 919 04 Smolenice

Slovenský zväz sclerosis multiplex

K. Čulena 12, 917 01 Trnava

www.szsm.sk