Hladám informácie

O katetrizácii - samocievkovaní

Intermitentná katetrizácia je odborníkmi vnímaná ako zlatý štandard v liečbe neurogénneho močového mechúra a v prevencii komplikácií. Katetrizácia znamená vyprázdnenie močového mechúra katétrom a rozlišujeme...

Zobraziť informácie
Hladám informácie

O mužskej inkontinencii

Byť kontinentný znamená vôľou plne ovládať proces močenia - teda vedieť zadržať moč na čas potrebný pre vyhľadanie toalety a potom zo svojej vôle prirodzene močiť. Ak močový systém nefunguje správne a dochádza...

Zobraziť informácie

Náhle zmeny v živote prinášajú veľa otázok
a človek hľadá odpovede.

Coloplast Slovakia s.r.o.

Galvaniho 15/C

831 04 Bratislava

Bezplatná infolinka 0800 159 159
Distribúcia

JOLLY JOKER, a.s.

Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava

Tel./Fax: 02/54777586

www.jolly-joker.sk
Zásielková služba

Versus JJ, s. r. o.

Stromová 38, 833 18 Bratislava

Pacientske organizácie:

Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozíčkarov

Ľ. Okánika 6a, 949 01 Nitra

www.vozickari.sk
Slovenská spoločnosť

pre spina bifida a hydrocefalus

SNP 14, 919 04 Smolenice

Slovenský zväz sclerosis multiplex

K. Čulena 12, 917 01 Trnava

www.szsm.sk